V posledním březnovém víkendu se pathfindeři z Bobří stezky (ze Zlínského okrsku) a někteří další kamarádi sjeli do Žlutavy u Napajedel. Čekala je v místní sokolovně akce Jarní tání 2015 s podtitulem Princ egyptský. Dopolední část sobotního dne se děti věnovaly společnému zpívání – chválení Pána Boha, modlitbám, práci ve skupinkách a poslechu příběhu Mojžíšova syna, který představil kazatel Oldřich Svoboda.

Po vydatném obědě i odpolední procházku spojenou s biblickou soutěží týmů provázel příběh Mojžíše. Jednotlivá družstva byla poskládána tak, aby byla tvořena děvčaty a kluky z různých oddílů. Po „ukončení soboty“ se všichni nadšeně proběhli při pohybových a míčových hrách. A před spaním nás ztišil animovaný příběh Mojžíš.

Neděle probíhala v duchu sportovně-dovednostních týmových soutěží. Jednotlivé oddíly soupeřily v disciplínách, které připomínaly to, co prožíval Mojžíš s Izraelci v Egyptě i po vyjití z něj. Všichni pathfindeři ze Zlína, Valašských Klobouk, Uherského Hradiště, Veselí nad Moravou, Holešova, Blanska, Napajedel či Žlutavy museli hodně zabrat, aby vše úspěšně zvládli. Díky Pánu Bohu vše výborně proběhlo – a to i za velké pomoci všech vedoucích, rádců, tetiček a strýčků napajedelského sboru a panu starostovi Žlutavy. Všem patří moc velké poděkování. I vedení Klubu Pathfinder za finanční podporu.

Fotky z této akce si můžete prohlédnout po kliknutí  >> ZDE <<

Pavel „Gabre“ Horák za pomoci https://www.facebook.com/bobristezka