Žít nadějí a vytvářet autentickou a srozumitelnou církev

V Ostravě se věřící Církve adventistů sedmého dne sešli v sobotu 23. května k slavnostní konferenční bohoslužbě. Sportovní hala SAREZA byla téměř zaplněná dětmi, mládeží, střední generací i staršími členy. Ranní část byla věnována dětem a sobotní škole. V rámci dopolední části poděkoval předseda MSS Karel Staněk bratru Petru Pimkovi a Karlu Klodovi za jejich službu v uplynulých letech. Bratr Pimek sloužil šestnáct let v oddělení evangelizace a bratr Kloda osm let v oddělení diakonie. Předseda unie Mikuláš Pavlík následně představil opětovně zvolené vedení Moravskoslezského sdružení: předsedu Karla Staňka, tajemníka Daniela Dobeše a hospodáře Jaroslava Stejskala. Předseda sdružení poté představil nově zvolené vedoucí jednotlivých oddělení: Alana Chlebka (mládež a křesťanský domov), Lukáše Jurečka (oddělení dětí), Oldřicha Svobodu (sobotní škola), Jana Dymáčka (diakonie) a Josefa Kubíka (zdraví). Jmenování vedoucího oddělení evangelizace zůstává úkolem pro nově zvolený Výbor Moravskoslezského sdružení, který byl také představen.

Dopoledne i odpoledne sloužil kázáním Božího slova bratr Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a náboženské svobody při Inter-evropské divizi. Celá slavnostní bohoslužba byla obohacena písněmi a svědectvím dětí, mládeže, sborovým zpěvem, mandolínovým souborem a dalšími vstupy.

V závěru shromáždění představil předseda Moravskoslezského sdružení Karel Staněk vizi pro další konferenční období. Cílem je vytvářet autentickou a srozumitelnou církev, která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého, rostoucí v duchovnosti, vztazích a službě svému okolí. Tato vize vychází z textu bible zapsaného v Janově evangeliu 15,7.8: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“.

Povzbuzeni vzájemným společenstvím a osloveni Božím slovem v mnoha formách jsme odjížděli do svých domovů. Prožili jsme krásnou konferenční sobotu. Děkujeme Bože za tuto přednost.