Dne 15. prosince 2016 prkonecny-bedrichoběhlo v úzkém rodinném kruhu uložení do hrobu br. Bedřicha Konečného, který zemřel 8. listopadu tohoto roku. Ve věku nedožitých 96 let pařil mezi naše nejstarší bývalé kazatele. Jeho maminka patřila k průkopníkům naší církve. Byla pokřtěna v roce 1911 v Těšíně společně s br. K. Poledníkem (pozdějším kazatelem) a dalšími 13 křtěnci.

Bratr B. Konečný po absolvování biblického semináře v Praze, nastoupil jako biblický pracovník na Těšínsko. Působil zde jen krátce, protože mu byl záhy odebrán státní souhlas. Po obnovení povolení činnosti církve v r. 1956 nastoupil opět do kazatelské práce v Cerekvi a Telči, odkud se v r. 1961 vrátil do těšínské a karvinské oblasti, kde měl na starosti zdejší sbory. Od roku 1968 do 1973 převzal odpovědnost za sbory Znojmo a Hrušovany a poté ukončil svou kazatelskou činnost.

Většinu ze svých posledních 40 let prožil v Bystřici n/Olši. Až do své smrti se živě zajímal o život církve, rád navštěvoval sbory a různé náboženské akce.

Smuteční oznámení