Pro velmi malý zájem byl Biblický týden zrušen

V letošním roce plánujeme Biblický týden v termínu 10. – 16. července, tentokrát v areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně (www.cichnovabrno.cz). Areál školy se nachází v blízkosti Brněnské přehrady, zoologické zahrady nebo přírodní lokality obora Holedná. Ubytování je hotelového typu, tzn. jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj, mají vždy společné sociální zařízení.

Hostem bude br. Ján Barna, učitel systematické a biblické teologie na Newbold College ve Velké Británii, kde působí od roku 2002. V letech 1998 – 2001 působil jako kazatel na Slovensku.

Tématem je Evangelium posledních událostí. Přikládáme osobní pozvánku br. Barny.

 „Ne vždy se nám daří Boží soud („den Páně“) představit jako dobrou zprávu pro celou zemi. Negativní představy o soudu přetrvávají i v našich řadách. Nevhodně zvolená slova, nepochopení praktického významu Božího soudu nebo zúžení biblického obrazu dne Páně jen na druhý příchod.

Den Páně obsahuje několik dílčích událostí. Každá z nich postupně, chronologicky a logicky na sebe navazuje a posouvá Boží záměr v odstranění zla krok za krokem kupředu až k jeho úplnému odstranění.

Pokud vás otázky spojené se zlem a nespravedlností zajímají, přijměte pozvání na Biblický týden Moravskoslezského sdružení 2017, kde budeme přemýšlet o Evangeliu posledních událostí.“

Podrobnější informace včetně cen a přihlašování najdete na přiložené přihlášce, stránkách MSS (mss.casd.cz), popř. získáte na sekretariátu Moravskoslezského sdružení (mss@casd.cz; 596 625 131, 775 789 037).

Věříme, že stejně jako v uplynulých letech i letos prožijeme inspirativní a požehnaný týden.

Za Moravskoslezské sdružení
Daniel Dobeš

BT 2017 přihláška (tisk)

BT 2017 přihláška (vyplňovací formulář)

Biblický týden 2017_přihláška

BT 2017 plakát

BT 2017-A4_na_výšku_se_spadem (web)