Adventistický teologický institut spustil přihlašování do dalšího ročníku bakalářského kombinovaného studia teologie. Přihlášky je možné podávat do 22. 5. 2018. Přijímací zkoušky budou probíhat 10. 6. 2018 v Brně.

Informace / Přihlašovací formulář