Kazatel 3,1 „Všechno má svůj čas…
Pro sestru Denise Hochstrasser nadešel čas odchodu do zaslouženého důchodu. Sestra Denise vedla oddělení Služby žen jak ve Švýcarsku, tak i při EUD řadu let. Byla obrovským zdrojem nadšení, motivace, lásky a vstřícnosti. Nyní si zaslouží svůj volnější čas prožít s manželem, dětmi, vnoučaty. I nadále zůstává aktivní členkou Služby žen ve svém mateřském sboru a je oporou své nástupkyni.
Oddělení Služby žen od dubna 2018 vede Dagmar Dorn – vystudovaná zdravotní sestra se specializací na porodnictví. Sestra Dagmar také řadu let pracovala pro oddělení Služby žen ve Švýcarsku. Pravidelně se zúčastňovala i dobrovolnických misí po celém světě. Má bohaté zkušenosti v práci se ženami v různých etnikách a sociálních postaveních, na různých kontinentech a v různých zemích.
Zvolení sestry Dagmar Dorn předcházely návrhy, jednání a především mnoho modliteb. Mario Brito – předseda EUD vyjádřil velkou vděčnost za tuto ženu a přeje jí a celému týmy Boží požehnání a vedení.

Heather-Dawn Small – předsedkyně oddělení žen při Generální konferenci na své dubnové návštěvě Rakouska také přivítala Dagmar Dorn a popřála jí a celému týmu Boží vedení a mnoho motivačních setkání s ženami po celé Evropě.

Na Konferenci žen MSS v březnu 2018 jsme měly možnost obě sestry přivítat a stát se tak svědky tzv. předávání štafety. Byl to pro všechny zúčastněné velmi silný zážitek, a když se sestra Denise modlila u studny za všechny ženy a především také za Dagmar, cítily jsme dotek Božího ducha, a jak vyjádřila jedna z účastnic, nebylo to „jenom“ Boží požehnání, ale přímo lázeň Boží lásky.
Jsme velmi poctěné, že jsme tento okamžik mohly prožívat společně. Denise nám všem bude chybět, ale věřím, že Dagmar vyplní její místo, a její pohled velkým srdcem na svět a lidi v něm nám bude motivací, povzbuzením a požehnáním.

Bůh Tě žehnej a provázej milá Dagmar.

Iveta Halešová
oddělení Služby žen ČSU