První červnovou sobotu proběhl po roční odmlce 14. ročník hudební bohoslužby pod širým nebem „Tenkráť na Valašsku“. Navzdory deštivé předpovědi bylo počasí většinou slunečné a během polední přestávky spadlo na návštěvníky pouze několik symbolických kapek. Hezké počasí se zasloužilo o dobrou náladu, takže kromě samotné bohoslužby zde lidé trávili čas v přírodě a ve vzájemných rozhovorech.

Dopolední chvíle zpívaly děti několik písniček a prokládaly to čtením Božího slova. Úvahu měl připravenou br. Jan Dymáček a každý se ve svém srdci mohl zamyslet, jak je na tom se svou vděčností.

Během polední přestávky se mohli lidé občerstvit polévkou, kterou zajistila vegetariánská jídelna Vitalita z Valašského Meziříčí. Patří jí za to velký dík.

Odpoledne se nesly zeleným údolím tóny písniček v country a folkovém stylu. Zpívaly o radostech i strastech, o Ježíši Kristu a naději na Jeho druhý příchod. Každý z účinkujících přinesl to nejlepší co měl.

Hudební bohoslužba byla stejně jako v minulých letech zaměřená i na finanční pomoc dobročinné organizaci. Tento rok to byl mobilní hospic „Nejste sami“, jehož zástupci převzali nečekanou částku 40 000 Kč. 33 200 Kč mezi sebou sesbírali účastníci, dalších 6 800 Kč pak přispěla obec Hošťálková. Od některých návštěvníků víme, že se na sbírku chystají delší čas a delší dobu si odkládají peníze pro tyto účely. Chceme tedy poděkovat jak za tyto větší finanční dary, tak i za drobné, protože věříme, že každý dával z ochotného srdce.

S velkou vděčností myslíme na účinkující, kteří přijeli zazpívat bez nároku na nějakou odměnu. Děkujeme spoustě dobrovolníků, kteří pomohli tu nebo tam. Pokud bychom je všechny jmenovali, byl by to dlouhý seznam. Velké poděkování patří zvukařům, bez nichž bychom nic neslyšeli. To největší poděkování patří našemu Bohu, který spustil provazy deště asi 10 minut poté, co si zvukaři sbalili všechny svoje věci do aut. Po letošním ročníku hudební bohoslužby nám tedy zůstává v srdci vděčnost a radost ze smysluplné akce.