Být si blíž – o to jde. Blíž k sobě navzájem, blíž k Bohu, blíž… Blízkost je hodnota, na které v životě doopravdy záleží. Vždyť nikdo ve skutečnosti nechce být osamělým ostrovem, který si žije jen sám pro sebe. Každý z nás potřebuje lidi a Boha. Všichni potřebujeme dělat krůčky k přiblížení se a v křesťanství platí, že čím blíže jsme středu, který nás spojuje, tím blíže jsme také jeden k druhému.

Veletržní 2019.png

Pavel Helan