Je-li Ti momentálně někde mezi 15 a 18 lety a rád bys byl/a lepší oporou pro vedoucího Vašeho oddílu, anebo bys chtěl/a v budoucnu sám/sama oddíl založit, pak právě pro Tebe je

RÁDCOVSKÝ KURS Moravskoslezského sdružení
Klubu Pathfinder a Církve adventistů s. d.

KDO JE RÁDCE?
Rádce je ten, kdo je s odvahou a upřímností ochoten hledat cestu nejen pro sebe, ale i pro druhé. Z lásky k lidem a z vděčnosti k Pánu Bohu přijímá poslání doprovázet a někdy i prošlapávat cestu, či nést břemena (pomáhat) těm, kteří právě potřebují pomoci.  

Pokud nad tím přemýšlíš, tak ještě přidám skutečnost, že při absolvování Rádcovského kurzu prožiješ mnohá dobrodružství, budeš se smát a radovat s kamarády a můžeš povyrůst jako osobnost.

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ
Podmínkou přijetí je kromě splnění věkového limitu také doporučení sboru CASD – formulář Vám bude  zaslán po přihlášení. Příspěvek na jednotlivý víkend činí 200 Kč, na týdenní soustředění pak 1000 Kč. 

O uhrazení cestovného je možné požádat vysílající sbor. Přihlašování bude spuštěno 15. listopadu 2019 od 18 hodin formou vyplnění webového formuláře (>>Přihlášení zde<<)

Přihlášení je možné do 5.1.2020, nebo do naplnění kapacity.

Počet míst kursu je omezen na 30 účastníků.

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ *
1. setkání: víkend 6.-8. března 2020
2. setkání: víkend 8.-10. května 2020
3. setkání: týden 26.7.- 2. 8. 2020
4. setkání: víkend 9.-11. října 2020
5. setkání: sobota 19. prosince 2020

* Jelikož článek vychází v době, kdy ještě nebyl oficiálně schvále program církevních akcí pro rok 2020, je možné, že mohou nastat případně změny.  Se změnami se ovšem nepočítá u startovacího víkendu a letního týdenního kurzu.

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY A KONTAKT
Kamil Majer (vedoucí kursu)
e-mail: kamil.majer@icloud.com
mobil: 775345534

 

Těšíme se na společné zážitky a dobrodružství!
Za tým Rádcovského kurzu Kamil Majer.

 

Plakát Rádcovského kursu:Radcovsky_kurs_2019_plakat