Stav: Nevysvěcený
 
Sbory:
 
Email: radark@seznam.cz