Stav: Kazatel - Ordinovaný
 
Sbory: Znojmo
 
Email: jan.dymacek@volny.cz