Stav: V důchodu
 
Sbory: Brno-Olomoucká
Vyškov
 
Email: jan.dymacek@volny.cz