Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: jan.dymacek@volny.cz