Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: pimekpetr@volny.cz