Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: pavel.krynsky@tiscali.cz