Stav: Kazatel - Ordinovaný
 
Sbory: Blansko
Boskovice
Roubanina
 
Email: jarkub1@post.cz