Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: nowakjan@volny.cz