Karel Staněk
Předseda
vedoucí kazatelského oddělení

Kontakt:
kstanek@volny.cz


Daniel Dobeš
Tajemník
vedoucí oddělení komunikace 

Kontakt:
dobes.dan@gmail.com


Jaroslav Stejskal
Hospodář
vedoucí oddělení křesťanského správcovství

Kontakt:
pokladnikmss@volny.cz