.
Jan Dymáček
Vedoucí oddělení

Kontakt:
jan.dymacek@volny.cz

Diakonie je součástí oddělení osobní služby a zahrnuje širokou oblast praktických služeb pro sbor. Mezi ně patří zejména: Pomoc při shromážděních a bohoslužbách, návštěvy členů, příprava a pomoc při křtu, příprava a pomoc při slavnosti Večeře Páně, péče o nemocné a potřebné, péče a údržba majetku, apod.