.
Karel Staněk
Vedoucí oddělení

Kontakt:
kstanek@volny.cz

Stránky oddělení:
Stránka pro kazatele

Oddělení podporující službu kazatelů v aktivní činné službě a také službu laických kazatelů na sborech.
Dokumenty ke stažení