Oficiální stránky oddělení křesťanského domova Církve adventistů s. d. na Moravě a ve Slezsku

       
Oddělení křesťanského domova Síť

O nás / Kdo jsme?

Posláním Adventistické služby rodinám...

... je posilovat fungující manželské a rodinné vztahy, napomáhat k uzdravení našich zranění a podporovat růst v lásce v našich domovech i společnosti.

Cíl: Chceme klást důraz na podporu rodiny v její funkčnosti, zvláště pak s důrazem na rozvoj spirituality.
 

Oblasti podpory:

  • Služba nezadaným (Akce SOnS)
  • Služba snoubencům (Předmanželské semináře)
  • Služba manželům (Manželská setkání; Výzvy lásky; Konference žen; Konference mužů)
  • Služba rodinám (Kongres rodin)
  • Služba seniorům (Generace 50+; duchovně-rekreační pobyty)
  • Služba rozvedeným (Kudy kam po rozvodu)
  • Mediální služba rodinám (Projekt rodina)
  • Publikační služba rodinám (Rozvoj manželství; Jak vést děti k Bohu)
  • Služba sborům (školení vedoucích oddělení služby rodinám; motivační setkání psychologů)
  • Služba společnosti (Národní týden manželství)