Oficiální stránky oddělení křesťanského domova Církve adventistů s. d. na Moravě a ve Slezsku

       
Oddělení křesťanského domova Detail

Podrobnější informace o akci

Můžete navštívit seznam akcí nebo otevřít profil člověka, který informace o této akci vložil.

Fotografie
Výzvy lásky

Datum: 27. 11. až 29. 11. 2009
Místo:
Kontakt: Alan Chlebek /alan@poslitodal.cz, telefon: 775 789 013/
Web: http://mss.casd.cz/kd/
Komentář: Dvouletý sebezkušenostní výcvik v dynamice manželských vztahů

Dodatečné informace:

Výzvy lásky
     aneb vitamíny pro skvělé manželství
           

Dvouletý sebezkušenostní výcvik v dynamice partnerských vztahů
                Pro všechny, kteří se nechtějí spokojit s málem!

Co můžete získat?

•    Získáte informace, které Vám pomohou k hlubšímu sebepoznání i k porozumění skrytého Příběhu Vašeho manželství
•    Prožijete radost z objevování nových - dosud nepoznaných - možností svého vztahu
•    Zakusíte osobní zkušenost s využitím unikátních principů „vědomého manželství“
•    Umožníte Bohu, aby Vás mohl účinněji použít pro druhé – ve službě i v konkrétním řešení partnerských problémů nebo krizí
•    Poznáte nové přátele, nové možnosti a získáte novou motivaci


Cílová skupina: Manželské páry ve věku 30-48 let
Četnost setkání: 8 víkendových setkání v průběhu 2 let
Garant projektu: Mojmír Voráč, Alan Chlebek

Při těchto seminářích nebude zajištěno hlídání dětí.

Možnost přihlášení je do 21. listopadu nebo do naplnění možné kapacity.
Na základě vašeho přihlášení vám bude zaslán kontaktní emajl s podrobnějšími informacemi.

První víkendové setkání: 27. - 29. 11. 2009
DOPLŇUJíCí INFORMACE:
   

Poslání projektu:

Posláním projektu je podpora trvalých partnerských vztahů založených na hlubší rovině duchovní zkušenosti i vlastního sebepoznání.

Program je proto připravován jako sebezkušenostní a rozvojový výcvik, zaměřený na aktivní znalost dynamiky manželství v průběhu jeho vývoje. Všem účastníkům může významně pomoci k hlubšímu porozumění vlastnímu manželství, ale i k uschopnění být efektivní oporou partnerům i jednotlivcům, kteří mají ve svém vztahu obtíže.


Pro koho je dvouletý projekt Výzvy lásky určen?

• Projekt je určen pro všechny, kdo chtějí novým způsobem obohatit svůj partnerský vztah
• Bude přínosem i každému, kdo se chce naučit účinněji pomáhat druhým v řešení partnerských problémů  a krizí.
• Program pomůže řešit i aktuální problémy ve vztazích účastníků, ale tyto problémy nesmí být natolik destruktivní, aby znemožňovaly vzájemnou komunikaci a důvěru.
• Absolvování bude přínosem jak laickým členům, tak i profesionálům v oblasti pastorace nebo poradenství.


Co bude absolvování projektu vyžadovat od účastníků?

• Program je dlouhodobý – vyžaduje závazek, čas a ochotu ke změně.
• Program je sebezkušenostní – je založen na otevřenosti a autenticitě, proto vyžaduje odvahu a závazek nahlédnout hlouběji pod povrch vlastního vztahu. Znamená to mít ochotu postavit se čelem i ke svým osobním nebo partnerským stínům. To nejlepší se totiž často rodí z bolesti.
• Program je „distanční“ – společné víkendy budou sloužit jako start a pozitivní motivace, největší díl práce na osobním růstu bude na účastnících v průběhu každodenního života. Proto je důležité odhodlání věnovat se příslušným tématům i v mezidobí programu podle připraveného „scénáře“.
• Program by měl být „nakažlivý“ – účelem programu je vytvořit virus, který by se šířil prostřednictvím absolventů projektu i mezi další manželské páry. Výsledná choroba by měla rozehřát horečku vášně a pozitivní partnerské energie mezi alespoň 100 dalších párů – prostřednictvím aktivit, které účastníci na základě absolvovaného programu sami vytvoří a zrealizují.


Z programu:
Audit manželství – aneb umění podívat se hlouběji # Zrádná hra potřeb aneb Proč mne nemůžeš více milovat # Vědomé manželství – 7 kroků jak vybočit z běžného průměru # Problém? – příležitost, jak se dostat dál # Projektové myšlení a manželství aneb jak vytvořit výjimečný vztah # Umění dobře se pohádat – zdravá komunikace za obtížných okolností … a další... Fotografie
Bez popisu

Přiložené soubory

Soubor  Soubor