Oficiální stránky oddělení křesťanského domova Církve adventistů s. d. na Moravě a ve Slezsku

       
Oddělení křesťanského domova Kalendář

Aktuality

Pokud vlastníte právo pro přidávání novinek, můžete přidat novinku.

6. K O N F E R E N C E M U Ž Ů


Fotografie
Život strašně rychle utíká... Jsme moc rádi, že se spolu s tebou můžeme na chvíli zastavit a  z a o s t ř i t na to, co je pro nás muže podstatné. Jestliže se nám podaří správně zaostřit, pomůže nám to lépe se dostat k cíli.

Zveme tě na 6. konferenci mužů, která proběhne v hotelu KAM v Malenovicích http://www.malenovice.com/cs/ od 31.10. - 2.11. 2014.

Cena za víkend je 1290,-

Přihlásit se můžeš od 21.9.2014 na http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=akce-zobrazit&id=17
Video pozvánka:

https://www.youtube.com/watch?v=oHzlOrISw_Q
https://www.youtube.com/watch?v=XQ7qQqn1rlY


Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
10. 9. 2014
23:21

FB stránky pro ženy


Fotografie
Spustili jsme nové FB stránky určené ženám. Stránky se jmenují P31 https://www.facebook.com/pages/P31/422903191184391


Alan Chlebek
31. 8. 2014
11:36

Výzvy lásky - LEKTORSKÉ


Fotografie
Před třemi lety jsme otevřeli vyjímečný projekt pro manželské vztahy - Výzvy lásky (aneb vitamíny pro skvělý vztah). Absolvovalo ho 30 manželských párů. Projekt jsme vyhodnotili jako výborný. Proto chceme udělat maximum pro to, aby tento projekt mohl zasáhnout co nejvíce manželských párů.

Co můžeme získat?

Získáte informace, které vám pomohou k hlubšímu sebepoznání i k porozumění skrytého příběhu vašeho manželství.

Prožijete radost z objevování nových  - dosud nepoznaných – možností svého vztahu.

Zakusíte osobní zkušenost s využitím unikátních principů „vědomého manželství“

Umožníte Bohu, aby vás mohl účinněji použít pro druhé – ve službě i v konkrétním řešení partnerských problému i krizí

Poznáte nové přátelé, nové možnosti a získáte novou motivaci

CíLOVá SKUPINA: Manžeslké páry - optimálně ve věku 30-52 let

ČETNOST SETKáNí: 8 víkendových setkání v průběhu 2 let

GARANT PROJEKTU: Mojmír Voráč, Alan Chlebek

První dva termíny: 12-14. září 2014 a 28-30 listopadu 2014

MíSTO: Upřesníme dle počtu přihlášených.

Možnost přihlášení je do 30. června 2014 nebo do naplnění možné kapacity. Přihlásit se můžete na http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=uzivatel-akce a další info. získáte na alanchlebek1@icloud.com

Podmínkou účasti je tým optimálně 3 manželských párů, kteří chtějí rozšířit hnutí Výzev lásky dál ve svém okolí.


Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
15. 6. 2014
11:45

Fotografie z 5. konference žen


Fotografie
Ve složce http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=fotogalerie-prochazet&id=16 byly vystaveny fotografie z 5. konference žen, která proběhla od 11.-13. dubna 2014 na KAMu v Malenovicích.
Alan Chlebek
23. 4. 2014
12:29

5. konference žen


Fotografie


Milé ženy, již tento víkend se spolu setkáme na konferenci, která je určena pro nás. Moc se na vás těšíme a přejeme vám, aby vás Bůh během cesty chránil a v pátek večer na vás již čekáme na KAMu.
Alan Chlebek
1. 4. 2014
19:52

Rodinná škola lásky


Fotografie

V termínu 13. – 20. července 2014 se bude v Čenkovicích v Orlických horách konat týdenní pobyt pro rodiče s dětmi s názvem Rodinná škola lásky. Tématem celého týdne budou otázky kolem výchovy našich dětí. Jako řečníky jsme pozvali zajímavé hosty a odborníky, jimiž jsou Mgr. Milena Mikulková (sociální pedagog a poradce), Gabriela Kopilecová (speciální pedagog a školní psycholog), Olga a Jan Ejemovi (dlouholetí organizátoři Manželských setkání) a Ing. Hana Loderová (ředitelka Křesťanské základní a mateřské školy Elijáš).

Další info a možnost přihlášení: http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/rodinna-skola-lasky/\">http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/rodinna-skola-lasky/

Přiložené soubory:
Soubor  Soubor  
Alan Chlebek
5. 3. 2014
23:21

5. konference žen


Fotografie
Je mi velkou předností, že vás mohu již po páté pozvat na konferenci žen, která proběhne v termínu od 11.-13. dubna opět v malebném prostředí Beskyd – v Malenovicích. www.malenovice.cz

Motto letošního setkání je: PŘED ZRCADLEM.

Opět se můžeme těšit na chvály, skupinky, meditativní cestu, dobré jídlo, krásné prostředí,  milé společenství, ale také i na slovo, které letos připravují 3 ženy: Martina Skrlová, Petra Voráčová a Olinka Veselá.

CENA: 1290 Kč

Přihlašování bude spuštěno od 2. března do 6. dubna 2014 nebo do naplnění kapacity ubytování. Přeji vám krásné jarní dny. Ať vás Hospodin vede a chrání. Těším se na setkání s vámi i s Ním.

Renáta Chlebková

Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
7. 2. 2014
10:53

Modlitební týden křesťanského domova


Fotografie
Modlitební týden KD proběhne od 8.-15. února 2014

Je to zvláštní týden, kdy chceme ještě více zdůraznit hodnotu funkční rodiny a manželství. Je to prostor pro větší sdílení a povzbuzení se, ale především také k odevzdání se Tomu, kdo nám dar rodiny, manžesltví dal.
Máme možnost si číst a nechat se inspirovat také přednáškama, které letos opět vytvořil Aleš Zástěra. http://www.advent-orion.cz/UserFiles/file/edoc/pdf/KD_prednasky2014_CZ_w.pdf

Modlitební týden probíhá souběžně s Národním týdnem manželství, který se dostává do podvědomí v některých dalších státech. Více info: http://www.tydenmanzelstvi.cz/clanky/511/2014/zakladni-informace-o-ntm-2014.html  nebo http://www.maranatha.cz/narodni-tyden-manzelstvi/

Chceme vás a vaše společenství KD pozvat k modlitebnímu týdnu KD a k dalšímu odevzdáni se Jemu.

Alan Chlebek
24. 1. 2014
10:43

1. konference žen v Interevropské divizi


Fotografie
Od 5.-9. září 2014 proběhne ve Schwabisch Gmund v Německu 1. kongres služby žen Interevropské divze.
Více info. v příloze nebo na: www.women.eud.adventist.org ;
Pokud máte zájem, kontaktujte psustkova@casd.cz 

Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
16. 1. 2014
13:42

PF 2014


Fotografie
Milí přátelé, 

ať nás Pán Bůh provází při všech našich cestách, chrání nás a dává nám moudrost ve všech rozhodováních, abychom mohli v našich rodinách prožívat atmosféru radosti, pokoje, pokory a hlubokého porozumění ve vědomí Jeho blízkosti. 

Alan Chlebek
Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
31. 12. 2013
22:35

Výroční setkání účastníků "Výzvy lásky1"


Fotografie
Od 11.-13.října 2013 proběhne na Velehradě setkání všech účastníků VL. Těšíme se na společné sdílení a společenství, ale Mojmír Voráč ma již připravené také velmí zajímavé téma, které bychom měli během víkendu probrat.
Alan Chlebek
27. 9. 2013
10:34

Fotografie ze 4. konference žen


Fotografie
Můžete si prohlédnout fotografie ze 4. konference žen, která proběhla od 26.-28.dubna 2013 v hotelu KAM v Malenovicích. http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=fotogalerie-prochazet&id=13
Alan Chlebek
29. 4. 2013
14:46

4. konference žen


Fotografie
Kapacita konference žen je naplněná, není možné se již přihlásit.
Děkujeme za pochopení.
Alan Chlebek
14. 3. 2013
9:01

4. konference žen


Fotografie
Milé sestry, dámy, kamarádky...

Jsem moc ráda, že vás mohu opět pozvat již na 4. konferenci, která je určena právě pro vás. Prosím, zapište si do svých diářů termín: 26.-28. dubna 2013.
Konference se uskuteční v malebném prostředí Beskyd – v Malenovicích ve velmi příjemném hotelu KAM. www.malenovice.com
Motto letošního setkání je: "ŽENA S VIZí". Verš, který nás bude inspirovat a povzbuzovat je zapsán v Přísloví 31, 29:  „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš“.  Hlavními řečníky budou dva velmi zajímaví zahraniční hosté. První z nich je Raquel Arrais, která pochází z Brazílie. V současné době je zástupkyní ředitelky Služby žen na GK CASD v USA.  Druhý host se jmenuje: Denise Hochstrasser. Pochází z Německa. V současné době žije ve švýcarsku a věnuje se Službě žen v naší divizi. Pevně věřím, že obě budou pro nás inspirací, povzbuzením a obohacením.
Na základě pozitivních ohlasů loňské konference bude letošní konference opět víkendová. V neděli se znovu můžete těšit na velmi zajímavé workshopy, které jsou pro vás připraveny.

CENA: 1290 Kč

Přihlašování bude spuštěno od 1. března do 16. dubna 2013 nebo do naplnění kapacity ubytování. Máte možnost si vybrat konkrétní pokoj. Vy, které se budete hlásit jako první, máte větší a lepší možnost výběru :) Po přihlášení dostanete obratem emajl, ve kterém budou uvedeny údaje k platbě. Prosím, platbu uhraďte nejpozději do 16.4.2013.
Přeji vám krásné zimní dny. Ať vás Hospodin povzbuzuje a potěšuje v každém dni, ať vnímáte Jeho blízkost a Jeho hojné požehnání.

Na setkání s vámi se těší 
                                                        Renáta Chlebková
Alan Chlebek
4. 2. 2013
23:01

Modlitební týden KD


Fotografie
Milí bratři a sestry, milé rodiny, rok 2013 je v naší církvi v Česko-Slovenské unii oddělen pro zamyšlení nad mezilidskými vztahy, které se prakticky uplatňují především v našem domově. Téma týdne křesťanského domova, který probíhá spolu s Národním týdnem manželství, bylo možné jako obvykle zajistit překladem materiálů, které dodává Generální konference, nebo nabídkou témat z tuzemské autorské dílny. Na žádost bratří a sester z různých míst naší církve, najdete na následujících stránkách téma aktuální a přitom i kontroverzní. Cílem této brožury ovšem není vzbuzení zájmu o oblast, které by se měl křesťan spíše vyhnout, ale v zaujetí ostražitého postoje a kladení si otázek, které nás povedou blíže ke Spasiteli Ježíši Kristu. Obsahem následujícího textu je:

1.    Naděje 2. příchodu J. Krista v souvislosti s modlitbou Páně.
2.    Novodobé alternativní a okultní svody.
3.    Citlivé vedení k vysokému cíli.
4.    Poznání osobních hranic.
          
                Aleš Zástěra, oddělení Křesťanského domova Č-S unie

Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
30. 1. 2013
11:01

FOTO - 4. konference mužů


Fotografie
74 fotografií ze 4. konference mužů si můžete prohlédnout na http://mss.casd.cz/kd/?menu=3&otevrit=fotogalerie&album=8
Alan Chlebek
29. 11. 2012
16:36

4. konference mužů


Fotografie
Omlouváme se všem dalším zájemcům o konferenci mužů. Kapacita je již zcela naplněna. Není to otázka pouze ubytování, ale i kapacity sálu. Není možné tedy přijet jen na program, s tím, že si ubytování zajistite jinde. 
Ještě jednou se omlouváme, mile nás překvapil letošní zájem o konferenci. Chceme vám tedy nabídnout aspoň náhradní variantu a tou je on-line přenos, který můžete sledovat na http://www.bibletv.cz/tipy/2012-11-24-4-konference-muzu
Děkujeme za pochopení.

Alan Chlebek
Alan Chlebek
20. 11. 2012
11:19

4. KONFERENCE MUŽŮ


Fotografie
Konference pro muže, kteří touží být Bohem proměňování k Jeho obrazu.

KDY: 23.-24.11.2012
KDE: Palkovické hůrky http://www.palkovickehurky.cz/web/index.php?id=7
CENA: 550 Kč
Přihlíšení od od 15.10.2012

MOTTO: Blahoslavený muž PŘINáší SVé OVOCE Žalm 1:3

Děkujeme, že jsi si otevřel tyto stránky a přemýšlíš, zda přijmeš naše pozvání na konferenci, kde se setkáš pouze s muži. S muži, kteří jsou v mnohém stejní jako ty, s muži, kteří zápasí, muži, kteří prožili kromě krásných vítězství také smutné prohry..., muži, kteří touží být blíže Bohu, přijímat Jeho požehnání a být tak požehnáním i pro své okolí. Budeme moc rádi, když najdeš v sobě odvahu přijet na takovéto setkání.

Letos jsme jako hlavního hosta pozvali velmi výraznou a zajímavou osobnost. DAVE PATTY je misonář, který od roku 1993 působí v České republice. Je spoluzakladatelem Křesťanské akademie mladých (KAM), která se stala významnou mezidenominační vzdělávací institucí. V současné době se plně věnuje službě v organizaci Josiah Venture jako její prezident. Dave je uznávaným řečníkem. Velmi srozumitelným způsobem dokáže hovořit o náročných tématech. Neklouzá po povrchu, ale dokáže posluchače oslovit a motivovat k Ježíši Kristu. Dave je ženatý a má 3 děti.

Letos - v rámci sdílení svého životního příběhu - jsme pozvali ADOLFA šLOSáRKA, aby se s námi sdílel o tom, co prožil během svých 90 let s Pánem Bohem. Jeho silné zkušenosti s Bohem jsou velkým povzbuzením pro všechny generace posluchačů.

Přijmi naše pozvání na tuto konferenci.

Za organizační tým

Alan Chlebek
775 789 013

Přihlásit se můžeš na těchto stránkách http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=akce-zobrazit&id=11 od 15.10.2012 (Je třeba si vytvořit svůj profil, a pak si jen vybrat pokoj a přihlásit se. Následně obdržíš mejlem potvrzení o přihlášení a údaje k platbě. Prosíme o uhrazení platby do 20.11.2012)


Přiložené soubory:
Soubor  
Alan Chlebek
1. 10. 2012
14:01

Foto ze 3. konference žen


Fotografie
Na adrese http://mss.casd.cz/kd/?otevrit=fotogalerie-prochazet&id=11 si můžete prohlédnout fotky ze 3. konference žen.
Alan Chlebek
2. 5. 2012
13:55

3. konference žen


Fotografie
Milé dámy, sestry, dívky, kamarádky...

naše konference se již velmi blíží. Všechny místa jsou již zaplněna. Vám, které jste si napsaly o povolenku ke vjezdu, byla povolenka zaslána. Děkuji také za to, že jste zareagovaly na email s osobními údaji a označením, jakou stravu jste si vybraly. 
V pátek 20.4. bude registrace otevřena v poutním domě č. 3 od 16:30 hod. Od 18:00 hod. nás čeká večeře a v 19:00 hod. již začínáme naši 3. konferenci. 
Chceme vás poprosit, abyste si kromě osobních věcí vzali s sebou také hrníček na čaj. 

Moc se na setkání s vámi těšíme a přejeme vám bezpečnou cestu s Boží ochranou. 

Renáta 
Alan Chlebek
12. 4. 2012
22:53