Ke konferenčnímu jednání se delegáti sešli v Ostravě dne 3. 5. 2015. Z pozvaných 143 delegátů se konference zúčastnilo 137. Shromáždění se také zúčastnili předseda unie br. Mikuláš Pavlík, tajemník br. Peter Čík, hospodář br. Marek Škrla a členové Výboru unie bratři Jakub Chýlek, Aleš Maďa, Pavel Stejskal a Břetislav Szurman.

Úvodní zamyšlení nad textem 2K 3,2.3 vedl předseda ČSU br. Mikuláš Pavlík. Poté následovala modlitební chvíle. Pro delegáty byla také k dispozici modlitební místnost, kam bylo možné během jednání přicházet.

V úvodu delegáti vyslechli a přijali zprávu předsedy sdružení br. Karla Staňka a hospodáře br. Jaroslava Stejskala. Po volbě jednotlivých výborů došlo na probírání bodů agendy, z nich velká část se týkala důrazu na misijní práci. Přestože v uplynulém období byl kladen velký důraz na misijní zaměření všech oddělení, delegáti vyjádřili, že se potřebujeme více zaměřit na tyto čtyři oblasti:

1. Odevzdání Kristu. 2. Růst v Kristu 3. Služba v Kristu. 4. Sdílení Krista.

Delegáti konference opět zvolili za předsedu br. Karla Staňka, tajemníka br. Daniele Dobeše a hospodáře br. Jaroslava Stejskala.

Volba dalších vedoucích oddělení byla dána do kompetence nového Výboru Moravskoslezského sdružení.

Do Výboru Moravskoslezského sdružení byli zvoleni tito bratři:
zástupci sborů – Vlastimil Cichý, Dalibor Cichý, Milan Činčala, Jan Heczko, Marek Sochor, Martin Toman, Petr Zahradník
za kazatele – Marek Harastej, Oldřich Svoboda, Lukáš Jureček
za vedení MSS – Karel Staněk, Daniel Dobeš, Jaroslav Stejskal + jeden uvolněný vedoucí oddělení

Směřování dalšího konferenčního období bude vyjádřeno v dokumentu, který zpracoval Výbor pro programy a plány. Tento dokument bude zveřejněn na internetových stránkách církve.

Z podaných zpráv je zřejmé, že jsme církví velmi aktivní. Je až neuvěřitelné, jak může poměrně malé společenství naší církve, s omezenými finančními a personálními zdroji, dělat tak rozsáhlou práci. Společně jistě vyznáváme, že to bylo Boží konání s námi, Jeho lidem. Za to patří poděkování předně Bohu, ale také všem, kteří obětavě a nezištně slouží.

Bůh nás povolal k odpovědnosti. Nesmíme se zaměřovat na negativa, protože pak lehce propadneme pocitu zmaru a malomyslnosti. Naším úkolem je představit Krista, který se obětoval právě za to, co bylo odsouzeno k zániku. (L 19,10)

Nemáme jako církev žádnou budoucnost pokud nezůstaneme v Kristu. Ježíš přijde brzy, i když se zdá čekání nekonečné. Chceme být církví, která roste v Kristu a čeká na Něj.

„Milý Bože, děkujeme za tvou církev, za Moravskoslezské sdružení. V uplynulém konferenčním období jsme přijali nezměrná požehnání a velké množství darů. Ať je oslaveno a vyvýšeno Tvé jméno.“

Vzhledem ke splnění všech úkolů, oznamujeme členům církve, že jednání konference bylo prvním dnem uzavřeno a další konferenční den původně plánovaný na 17. 5. 2015 do Brna je zrušen.