.
Lukáš Jureček
Vedoucí oddělení

Kontakt:
luc.jurecek@icloud.com

Stránky oddělení:
pathfinder.cz

Oddělení Pathfinder pracuje s dětmi a mládeží prostřednictvím tzv. volnočasových aktivit. Pomáhá jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vede děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.
Dokumenty ke stažení
Starší dokumenty ke stažení