Daniel Dobeš
Předseda
vedoucí kazatelského oddělení

Kontakt:
dobes.dan@gmail.com


Lukáš Jureček
Tajemník
vedoucí oddělení komunikace 

Kontakt:
luc.jurecek@icloud.com


Jaroslav Stejskal
Hospodář
vedoucí oddělení křesťanského správcovství

Kontakt:
pokladnikmss@volny.cz