.
Jaroslav Stejskal
Vedoucí oddělení

Kontakt:
hospodarmss@casd.cz

 

Křesťanské správcovství zasahuje v celé své šíři do mnoha oblastí křesťanského života, jako je náš čas, vliv, služba i hospodaření s finančními prostředky. Věříme, že jako církev i jako jednotlivci jsme správci, kterým je svěřen Boží majetek. Bůh je vlastníkem všeho a uděluje nám svou milost.
Směrnice