.
Karel Staněk
Vedoucí oddělení

Kontakt:
kstanek@casd.cz

Diakonie je součástí oddělení osobní služby a zahrnuje širokou oblast praktických služeb pro sbor. Mezi ně patří zejména: Pomoc při shromážděních a bohoslužbách, návštěvy členů, příprava a pomoc při křtu, příprava a pomoc při slavnosti Večeře Páně, péče o nemocné a potřebné, péče a údržba majetku, apod.

 

Záznamy přednášek ze setkání diakonů 2023 “Bourání zdí, které rozdělují”

Odkazy na přednášky, které byly natočené v r. 2021 v období Covidu:
Úvod
Jan Dymáček – “Jak komunikujeme”
Daniel Dobeš – “Mezigenerační vztahy”
Daniel Hrdinka – “Duchovní rituály”
Josef Hrdinka – “Komunikace a poslání církve”
Mikuláš Pavlík – “Komunikace s člověkem”