.
Lukáš Jureček
Vedoucí oddělení

Kontakt:
luc.jurecek@icloud.com

Stránky oddělení:
deti.casd.cz
Dětská sobotní škola pomáhá rozvíjet víru dětí od jejich narození do věku patnácti let. Prostřednictvím různých věkových kategorií pomáhá dětem pochopit biblické poselství o Boží milosti a vede je ke službě a přijímání druhých.

 

Nová stránka pro vás a vaše děti:   Příběhy pro děti

Semináře a kurzy