.
Daniel Dobeš
Vedoucí oddělení

Kontakt:
predsedamss@casd.cz

Stránky oddělení:
Stránka pro kazatele

Oddělení podporující službu kazatelů v aktivní činné službě a také službu laických kazatelů na sborech.
Dokumenty ke stažení