.Jakub Chládek
Vedoucí oddělení

Kontakt:
jchladek@casd.cz

Stránky oddělení:
mss.casd.cz/kdPosláním Adventistické služby rodinám…

… je posilovat fungující manželské a rodinné vztahy, napomáhat k uzdravení našich zranění a podporovat růst v lásce v našich domovech i společnosti.

Cíl: Chceme klást důraz na podporu rodiny v její funkčnosti, zvláště pak s důrazem na rozvoj spirituality.

Oblasti podpory:

 • Služba nezadaným (Akce SOnS)
 • Služba snoubencům (Předmanželské semináře)
 • Služba manželům (Manželská setkání; Výzvy lásky; Konference žen; Konference mužů)
 • Služba rodinám (Kongres rodin)
 • Služba seniorům (Generace 50+; duchovně-rekreační pobyty)
 • Služba rozvedeným (Kudy kam po rozvodu)
 • Mediální služba rodinám (Projekt rodina)
 • Publikační služba rodinám (Rozvoj manželství; Jak vést děti k Bohu)
 • Služba sborům (školení vedoucích oddělení služby rodinám; motivační setkání psychologů)
 • Služba společnosti (Národní týden manželství)

 

Aktuality
 • Stránky Křesťanského domova jsou dočasně nedostupné. Aktuálně nevyhovovaly technickým požadavkům serveru, proto pracujeme na nových.