.
Martin Žůrek
Vedoucí oddělení

Kontakt:
mzurek@casd.cz

Stránky oddělení:
mss.casd.cz/kd

Oddělení adventistické služby rodinám propaguje biblické učení o rodině, zdůrazňuje Boží ideál pro rodinný život a usiluje o rozvoj pochopení jednoty a lásky. Služba tohoto oddělení v jednotlivých sborech se zaměřuje na předmanželskou přípravu párů, programy k upevnění manželství a na vzdělávání rodičů.
Dokumenty ke stažení