.
Lukáš Jureček
Vedoucí oddělení

Kontakt:
luc.jurecek@icloud.com

 

Evangelizace je součástí oddělení Osobní služby a zaměřuje se na šíření evangelia – dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu, co nejsrozumitelnějším způsobem. K tomuto účelu vytváří různé podpůrné programy a materiály.