.
Lukáš Jureček
Vedoucí oddělení

Kontakt:
lukas-jurecek@volny.cz

Stránky oddělení:
deti.casd.cz

Dětská sobotní škola pomáhá rozvíjet víru dětí od jejich narození do věku patnácti let. Prostřednictvím různých věkových kategorií pomáhá dětem pochopit biblické poselství o Boží milosti a vede je ke službě a přijímání druhých.