Příručka tajemníka sboru 2021

Formulář_čtvrtl_zpráva_1Q 2023 PDF

Formulář čtvrtletní zpráva 4Q 2022 excel

Sborový list excel

Sborový list PDF

Církevní příručka

Zprávy z jednání výboru MSS

Pohřby z modliteben

2022 plán MSS-ČSU

2023 plán MSS-ČSU

Prohlášení delegátů konference MSS 2011

Prohlášení delegátů konference MSS 2015

Prohlášení delegátů konference MSS 2019

Ustava CASD 2019.pdf

Přehled činovníků sboru