Příručka tajemníka sboru 2021

Sborový list excel

Sborový list PDF

Církevní příručka

Zprávy z jednání výboru MSS

Pohřby z modliteben

2024 plán MSS-ČSU

Prohlášení delegátů konference MSS 2011

Prohlášení delegátů konference MSS 2015

Prohlášení delegátů konference MSS 2019

Ústava CASD 2019.pdf

Přehled činovníků sboru