První březnový víkend proběhlo na horské chatě v Košařiskách první setkání rádcovského kurzu Klubu Pathfinder Moravskoslezského sdružení. Na tento kurz se přihlásilo 35 mladých lidí ve věku 15-18 let.

V příjemném prostředí beskydské přírody se mohli budoucí rádcové naučit něco o sobě v rámci přednášky o psychologii osobnosti. Mohli jsme také přemýšlet o Bibli jako o dopise, který nám zde Bůh zanechal, abychom jej mohli poznávat. Sobotní večer byl ve znamení přežití. Po teoretické přednášce následovala praktická část – přespání venku v nevlídném počasí. Ranní déšť sice zahnal některé odvážlivce, kteří spali pod širým nebem, zpět do chaty, ale na dobré náladě se to nijak neprojevilo. V neděli jsme se s nadšením pustili do luštění šifer všeho druhu – od různých variací morseovky až po neviditelné písmo. Po dobrém obědě a úklidu chaty se budoucí rádcové vypravili na zpáteční cestu k 3km vzdálené autobusové zastávce s novými zážitky a očekáváním, co přinese další setkání, které se uskuteční v červnu.

Smyslem rádcovského kurzu je především motivace mladých lidí pro práci s dětmi. Frekventanti kurzu by po jeho absolvování měli být schopni plnohodnotně spolupracovat s oddílovým vedoucím – v rámci jejich možností a věkovému omezení. Měli by znát základní skautské dovednosti a umět tyto znalosti předat dětem. Nezapomínáme ani na rozvoj osobnosti budoucích rádců, jak v duchovní, tak i duševní rovině.

Radek Kantor

Fotky z kace si můžete prohlédnout zde:  >>KLIKNI<<