Milé sestry a bratři Moravskoslezského sdružení,

máme mnoho důvodů ke chválení našeho Boha jako jednotlivci, sbory i celé sdružení. Dnes můžeme do dění ve světě nahlédnou více, než tomu bylo v minulosti, a mnoho věcí můžeme vidět na vlastní oči. V porovnání s většinou světa přijímáme mimořádné Boží dary. Největším darem, který je nabídnutý všem, je spasení v Ježíši Kristu. Neskrývanou vděčnost prožíváme proto, že v tomto daru je skryt život věčný. „Kdo má Syna, má život.“

Bůh k šíření této radostné zprávy povolal jednotlivce, kteří tvoří sbory i celou církev. Mnohé sbory na Moravě a Slezsku si již připomínaly stoletá jubilea. Je téměř k neuvěření, že Moravskoslezské sdružení , které slučuje více než sedmdesát sborů a skupin, existuje již 100 let. Naši předchůdci byli přesvědčení, že Ježíšův druhý příchod bude brzy realitou. Názor, že lidstvo vstoupí do 21. století, by byl považován jako vyjádření slabé víry. Naše naděje a očekávání se ještě nenaplnilo. Máme však jistotu, že Bůh má svůj čas, a když se jeho čas naplní, přijde. Do té doby trvá náš úkol, který jsme přijali: Sdílet se o úžasném daru spasení, o Ježíši Kristu.

Milé sestry a bratři, chceme využít stoletého trvání Moravskoslezského sdružení ke slavnostnímu shromáždění. Zveme vás na sobotu 8. listopadu 2014 do ČEZ Arény v Ostravě, kde chceme společně oslavovat Boha. Při této příležitosti nás navštíví předseda Generální konference br. Ted Wilson, předseda Inter-Evropské divize br. Bruno Vertallier, předseda naší unie br. Mikuláš Pavlík a další hosté. Věříme, že prožijeme požehnané chvíle. Prosím, modlete se spolu s námi za toto setkání, které společně s Výborem Moravskoslezského sdružení připravujeme.

Těšíme se na společné chvíle u Božího slova, na chválení Boha písněmi, hudbou, zkušenostmi, vzpomínáním a hlavně naším srdcem naplněným Jeho milostí.

Za Výbor Moravskoslezského sdružení
Karel Staněk
předseda