Příspěvky z Listopad

Počet článků: 3

PTD Pathfinder

vydal: Kamil Majer

V lednu roku 2016 začne 1. ročník PTD Pathfinder, dobrodružství v duchu Pathfinderu, ale i s Pánem Bohem. Je omezená kapacita!

Modlitební týden

vydal: Daniel Dobeš

Letošní modlitební týden začíná v sobotu 7. listopadu. Tentokrát má téma „Již brzy náš přijde Pán“.

Alan Chlebek

vydal: Daniel Dobeš

V pondělí 2. 11. 2015 zemřel po krátké vážné nemoci ve věku 41 let kazatel evangelia Církve adventistů sedmého dne Alan Chlebek.