Příspěvky z Červenec

Počet článků: 1

Misijní tábory

vydal: Daniel Dobeš

Sbory v Hodoníně a Opavě ve spolupráci s misijní skupinou mládeže Michael zvou na misijní tábory.