Příspěvky z Květen

Počet článků: 7

Slavnostní bohoslužba

vydal: Daniel Dobeš

Církev, která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého, rostoucí v duchovnosti, vztazích a službě svému okolí.

Výbor MSS

vydal: Daniel Dobeš

Zpráva z mimořádného jednání Výboru MSS konaného dne 17. 5. 2015

Jarní tání 2015

vydal: Kamil Majer

V posledním březnovém víkendu se pathfindeři z Bobří stezky (Zlínský okrsek) sjeli do Žlutavy u Napajedel na akci Jarní tání 2015 s podtitulem Princ egyptský

Vize konference MSS

vydal: Daniel Dobeš

Vytvářet autentickou a srozumitelnou církev, která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého, …

Vztahové krize

vydal: Daniel Dobeš

Zveme vás na víkendové setkání zájemců o problematiku poradenství pro ty, kteří se nalézají ve vztahových krizích

Konference MSS

vydal: Daniel Dobeš

Delegáti konference opět zvolili za předsedu br. Karla Staňka, tajemníka br. Daniele Dobeše a hospodáře br. Jaroslava Stejskala