Vize Církve adventistů sedmého dne v Moravskoslezském sdružení
pro období 2015 – 2019

VIZE MSS

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Tím bude oslaven můj Otec,když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.”
(Jan 15,7-8)

Cíl:
Vytvářet autentickou a srozumitelnou církev,
která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého,
rostoucí v duchovnosti, vztazích a službě svému okolí.

Ztotožňujeme se s vizí ČSU a připojujeme tato doporučení:

Odevzdání a růst v Kristu:
Podpora pro vznik malých modlitebních skupin na místních sborech
zaměřených na osobní a duchovní růst.

Služba v Kristu:
Semináře pro vedoucí, kteří mají potenciál rozvíjet místní sbory
a posouvat je ke konkrétní službě a duchovnímu růstu.

Sdílení Krista:
Důraz na vztahovou evangelizaci (formát 1+1).

(Ročně vyhodnocovat plnění této vize)

Vize ČS unie pro období 2014 - 2019