Vyjádření vedení Moravskoslezského sdružení k návštěvě br. Veitha

V prosinci 2015 jsme byli informování, že na území Moravskoslezského sdružení bude v měsíci březnu 2016 působit br. Walter Veith svými přednáškami. Následující informace byly zaslány kazatelům, starším a vedoucím sboru 21. 12. 2015. Po aktualizaci naše stanovisko zveřejňujeme na stránkách MSS.

1. Walter Veith úzce spolupracuje s organizaci pod názvem Amazing Discoveries, kde jsou zveřejňována různá jeho kázání a přednášky. Tato organizace je soukromá a vznikla v roce 1993, jak je uvedeno na jejich internetových stránkách.

2. Jeho návštěvu s církví nikdo neplánoval, nekonzultoval témata přednášek ani další organizační souvislosti.

3. Bratr Veith nepřijíždí na pozvání církve, ale v rámci projektu Amazing Discoveris. Na základě žádosti MSS a unie byl požádaný o vysvětlení, proč nepoužil standardní způsob, který platí pro všechny zaměstnance církve a neoslovil příslušnou unii a sdružení, ve které plánuje sloužit. V odpovědi na dotaz uvádí, že „ pozvání do České republiky je pozváním AD (Amazing Discoveries) z důvodů pořízení nahrávky přednášek s překladem do češtiny a nijak se to netýká sborů. Nejsem vtažený do plánování samotné akce a o další informace se obraťte na AD.“

4. V současné době je evangelistou a kazatelem v Jihoafrické republice.

5. Je odborníkem na zoologii a stvoření.

6. Při výkladu proroctví se nevyhýbá konspiračním teoriím.

Vzhledem k daným skutečnostem, nemůžeme podpořit návštěvu br. Veitha. Z toho vyplývá, že nebudeme dělat žádnou propagaci a vnímáme tuto aktivitu za ryze soukromou. Je na jednotlivých sborech (míněno rozhodnutí výboru sboru) zda informace o konání přednášek zveřejní na sborové nástěnce nebo v rámci sborových oznámení.

Přejeme vám Boží vedení a moudrost při rozhodování a službě, ke které vás Bůh povolal

Za vedení MSS Karel Staněk, Jaroslav Stejskal, Daniel Dobeš