Jako každý rok i letos zvou adventistická misijní organizace Maranatha a místní sbory mladé lidi na třítýdenní prázdninovou akci Mladí pro Ježíše. Koná se tentokrát od 14.7. do 7.8. v jihomoravském městě Uherské Hradiště a okolí – v Uherském Brodě, Luhačovicích a Veselí na Moravě. Tým dobrovolníků, kterým záleží na tom, aby se co největší počet lidí dověděl dobrou zprávu o spáse v Ježíši Kristu, osloví obyvatele měst  na ulicích, při rozdávání informačních letáků, promluví jako řečníci na podvečerních přednáškách, ve spolupráci s místní pobočkou adventistické humanitární organizace ADRA a správními orgány měst se budou podílet na úklidu problematických lokalit nebo třeba místního lesa, zorganizují a uskuteční v Uherském Hradišti Dny zdraví, pozvou zájemce na výstavu Biblí nebo na vystoupení zahraničního evangelisty s pestrou minulostí Kornelia Novaka.Na tři týdny se znovu zformuje nová skupina, která chce věnovat svůj prázdninový čas velmi důležité službě evangeliu a nabídce věčného života lidem, za které Ježíš zemřel. Zažije při tom, že je součástí velké církevní rodiny. Letní akce Mladí pro Ježíše běží pravidelně už od roku 2009 a pokaždé je pro účastníky velkou zkušeností, jak moc se vzájemně potřebují se všemi ochotnými členy církve. Každý je zván, aby se podle svého obdarování i podle svého ochotného srdce zúčastnil této akce způsobem, jaký si zvolí.

Především organizátoři prosí o modlitby, protože bez Božího vedení a Jeho požehnání je každé úsilí člověka marné. Přesný harmonogram aktivit postupně najdete na www.dotknisenebe.cz Bližší informace o YFJ získají zájemci na telefonních číslech 773188818, 606645544 nebo na webových stránkách www.yfj.cz