Komunitní centrum Most přátelství v Třinci zajišťuje preventivní program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pomáhá jim tím budovat vlastní identitu, zážitky a náhled do jiných rodin tak, aby si děti udělaly co nejširší obraz toho, jaký život mohou nazvat „normálním“. S dětmi pořádáme jednodenní, víkendové akce a také letní tábor. Daří se nám také do činnosti zapojovat již „odchované“ mládežníky, kteří se v práci s dětmi našli a tak přispět k jejich obohacení. Zkušenosti uplatněné v roli instruktora či vedoucího patří v jejich životě k

Letošní tábor se konal od 3.7.2016 – 10.7.2016 na chatě Kyčera v Košařiskách v Beskydech. Zúčastnilo se ho 33 dětí většinou ze sociálně znevýhodněných rodin. Většinu dětí se účastní tábora díky kontaktu Sociálního odboru MěÚ Třinec s rodinami, další z táborníků tvoří jejich kamarádi anebo děti, které s námi spolupracují již několik let a také původně pocházely z výše zmiňované sociální vrstvy obyvatelstva.

Vedoucí pracovníci s dětmi jsou většinou mnohaletí instruktoři s oprávněním pro tuto práci v rámci OS Klub Pathfinder, Pracovali pod vedením pedagožky Mgr. Lenky Činčalové (v současné době pracující jako učitelka 1. stupně na ZŠ Hrabina v Českém Těšíně), která se podpůrné činnosti pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin věnuje mnoho let.

Pro děti jsou dále chystány další akce: na tábor navazující tzv. Potáborové setkání, Dny na venkově s koňmi, výlety na hory, do Zoo, setkávání v klubovně a další.

 

Článek napsala koordinátorka KC Most přátelství

Mgr. Lenka ČINČALOVÁ

FOTO 2 (170) - kopie FOTO 2 (244) FOTO 2 (164) FOTO 2 (108) FOTO 2 (260)