Ve dnech 11. až 21. ledna 2017 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Motem setkávání v průběhu těchto dnů je „Živá svatyně“. Téma svatyně je jeden ze základních kamenů naší víry a naděje. Ukazuje nám dílo, které pro nás Kristus koná. Zjevuje nám jeho charakter. Rovněž nám říká, co od nás Kristus očekává a jak bychom měli žít. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data, ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení. Neplánujeme tisk papírové verze.

Deset dnů modliteb 2017

Deset dnů modliteb 2017 - příručka pro vedoucí