Od soboty 18. 3. do soboty 25. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. V češtině i slovenštině jsou připraveny materiály, které mají název „Reformace, která změnila svět“. Mladí lidé si chtějí připomenout pětisté výročí okamžiku, kdy Martin Luther započal protestantskou reformaci přibitím svých 95 tezí na vrata kostela ve Wittenbergu.

Jako mladý muž se Martin Luther usilovně snažil najít u Boha pokoj. Velmi se trápil obavami, zda získá Boží milost. Potřeboval ujištění, že jej Bůh u soudu omilostní. Čím více konal dobrých skutků a sloužil ostatním, tím více měl pocit, že ho pokoj opouští, a také si více uvědomoval své nedostatky a svou vlastní hříšnost. Johann von Staupitz, jeho nadřízený, chtěl Lutherovi pomoci tím, že jej zaměstná dalšími povinnostmi, které by jej odváděly od přílišného uvažování. Nařídil mu, aby svou energii vložil do akademické kariéry. Právě v této době, kdy Martin Luther neustále studoval Bibli, v ní našel odpověď: „Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ‘“ (Ř 1,17). Pokud Bohu důvěřujeme, dává nám dar nekonečné milosti, aniž bychom si jej zasloužili!

V tomto modlitebním týdnu se mladí lidé budou zaměřovat na základní otázky, které utvářely myšlení Martina Luthera, které poháněly protestantskou reformaci a které nakonec změnily celý svět.

K začátku modlitebního týdne je v Praze organizována mládežnická akce „Anděl“, k ukončení pak akce „Tu stojím!“ ve slovenském městě Martin.

MTM_2017_cz

MTM_2017_sk