V sobotu 21. října, během slavnostní bohoslužby v sále Kulturního domu Rybníček v Opavě, byli ordinováni kazatelé Richard Medřický a Radek Kantor. Jsme vděčni našemu Bohu za požehnanou atmosféru i členům místních sborů za přípravu průběhu celé bohoslužby.

Vedle sobotní školy, kázání z Božího slova dopoledne i odpoledne provázely celou bohoslužbu krásné písně a hudební čísla. V odpolední části bohoslužby, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byli Richard Medřický a Radek Kantor modlitbou a vzkládáním rukou odděleni k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaní kazatelé vyjádřili vděčnost Bohu za kazatelské povolání i dosavadní vedení životem.

Richard Medřický pochází ze sboru Zlín. Nejprve působil jako kazatel v nástupní praxi ve sborech Český Těšín a Komorní Lhotka. Po skončení nástupní praxe v roce 2012 zde pokračoval jako odpovědný kazatel. Mezitím, v letech 2011 – 2012 působil jako odpovědný kazatel sboru Dětmarovice. Od roku 2015 je odpovědným kazatelem sborů Krnov, Bruntál a Vrbno pod Pradědem.

Radek Kantor pochází se sboru Jablunkov – Návsí. Nejprve působil jako kazatel v nástupní praxi ve sborech Nový Jičín, Kopřivnice a Suchdol nad Odrou. Po skončení nástupní praxe zde krátkou dobu působil také jako odpovědný kazatel. Od roku 2014 je odpovědným kazatelem sborů Opava a Horní Benešov. V letošním roce převzal ještě odpovědnost za sbor Ostrava – Mariánské Hory.

Oběma bratrům kazatelům i jejich rodinám přejeme Boží vedení a zmocnění v kazatelské službě a také radost a naplnění z tohoto povolání.

Daniel Dobeš
tajemník MSS

Ordinace Opava 07Ordinace Opava 02Ordinace Opava 03Ordinace Opava 04Ordinace Opava 05Ordinace Opava 06Ordinace Opava 01aOrdinace Opava 09Ordinace Opava 08