Ve čtvrtek 1. března, ve věku 94 let, zemřel bývalý pracovník sdružení, br. Emanuel Gazda. Od roku 1948 až do zákazu církve působil br. Gazda jako pokladník a tajemník (písař) Moravskoslezského sdružení.

Rozloučení se bude konat v pátek 9. března 2018 ve 14:00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Ostravě – Mariánských Horách.

Zarmoucené rodině přejeme pokoj a naději od našeho Pána a Spasitele.

Za Moravskoslezské sdružení
Daniel Dobeš

V tobě naději skládám, Hospodine,
Bůh můj jsi Ty.
V rukou Tvých jsou časové moji.
                                                     Bible

 Gazda E_parte