Za přítomnosti vedení Moravskoslezského sdružení, zástupců sboru na ulici Veselá, hostů a dvaceti tří zakládajících členů byl v sobotu 27. ledna při slavnostní bohoslužbě založen sbor Port Znojmo. Součástí slavnostní bohoslužby bylo také oddělení nově zvolených činovníků. Skupina Port vznikla v roce 2005. Od roku 2008 je nedílnou součástí Portu současný kazatel Martin Veselý. Zde je krátká ukázka z webové prezentace tohoto nového sboru:

„Potkáváte nás všude tam, kde se lidé obvykle potkávají. Na zastávce autobusu, na ulici, v obchodě, v montážní hale, v kanceláři, v ordinaci. Radosti i starosti patří do našeho života. … Pro toho, kdo z pochopitelných důvodů soustředí své životní usilování na přítomnost, budou znít následující slova asi málo současně, přesto však trváme na důležitém přesvědčení, že všichni v sobě nosíme touhu po věčnosti. Tato touha nás motivuje nikoli k hledání receptu na elixír mládí, ale posiluje naši víru v toho, který sám je dárcem života. …

Bůh ví, že bychom v tom našem světě, jehož rozvoj je určován spotřebou, rádi žili ve vzájemné lásce a harmonii. Proto nám ve svém Synu, Ježíši Kristu poskytl dostatek důvodů, abychom na konečnost života nerezignovali. Věříme, že touha po věčnosti není jen hnacím motorem rozvoje lidstva, ale že věčnost předznamenává. V síle takové víry jsou naše úzkosti, smutek a bolest k unesení a radost z běžných darů je zbavena stínu strachu z vlastního selhání a omezenosti.

Proto jsou vám všem, předně ve Znojmě, ale i jeho okolí otevřeny dokořán nejen dveře našeho společenství Port, ale i našich domovů a srdcí. …“

Jsme vděčni za toto nové sborové společenství a přejeme jim Boží zmocnění při nabízení bezpečného a přátelského přístavu lidem kolem sebe.

Daniel Dobeš

DSC_0024 (web)DSC_0030 (web)DSC_0029 (web)DSC_0031 (web)DSC_0022 (web)DSC_0025 (web)DSC_0041 (web)