Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 18. 3. 2018

Zamyšlení z Bible (br. Marek Škrla)
Gen 1,1-5 – Při stvoření Bůh vstupuje do prázdnoty a slovem tvoří dokonalé věci. V prázdnotě vidí potenciál. Také kolem nás je mnoho prázdnoty, zkusme v tom hledat potenciál k činnosti.

Zprávy z ČS unie
 • Jednotliví vedoucí oddělení v rámci ČSU budou nadále jen v roli koordinátorů daných oddělení.
 • Vizí unie na další konferenční období je efektivně spolupracovat v rámci sdružení a neduplikovat aktivity. Vytvářet instituce, které slouží všem sdružením a zároveň nejsou finanční zátěží. Optimalizovat administrativu unie, aby sloužila co nejlépe církvi – sdružením a sborům.
 • Stát navrhuje změnu zákona týkajícího se kaplanské služby. MSS neplánuje vytvářet nové projekty v rámci kaplanské služby, ale v případě vhodného kandidáta danou možnost vždy zváží.
 • Vedení ČSU optimalizuje personální i finanční stránku mediálního centra.
 • Změna mobilního operátora z T-mobile do O2. Všechny informace jsou na oficiálním webu www.casd.cz/mobilni-telefony.
 • Novým předsedou ASI je br. Milan Bendl, člen sboru Děčín. ASI má dobrou spolupráci s církví. Za MSS je tam br. Dalibor Cichý (místopředseda, hospodář).
 • Ve spolupráci s právníky se nový zákon týkající se GDPR postupně začíná aplikovat na všech úrovních církve.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
 • Motto evangelizace: „Alespoň 2 hodiny týdně“. Projevovat zájem o lidi, nejen anonymně je zvát do sboru.
 • Dárková verze knihy „Cesta ke Kristu“ za 40 Kč, brožovaná verze za 20 Kč (vydáno ve spolupráci s Amazing Discoveries).
 • Nové Biblické lekce („Prožívání radosti“), které jsou doteď jen v elektronické podobě, budou vytištěny v nákladu 200 ks pro ty, kdo mají zájem sloužit.
 • Genesis Expo proběhne letos v Hranicích. Prosíme o modlitby za místo konání.
 • Seminář provázení ve vztahových krizích – Vrbno p. P., br. Wagenknecht a br. Pimek.
 • Druhá série video zamyšlení Kornelia Novaka.
 • Hledání 2 – pokračování úspěšné video série.
 • Pracuje se na novém vydání lekcí přítomné pravdy, které vychází z jednotlivých biblických knih.
 • SKK – V roce 2017 se přihlásilo 354 nových studentů (v roce 2016 to bylo 216 nových studentů). Z toho 257 prostřednictvím pošty a 97 prostřednictvím internetu. Celkem s námi studuje 624 aktivních studentů. Od března letošního roku jsou všechny nabídkové letáky již v nové grafice. Pracuje se na novém korespondenčním kurzu zaměřeném na stvoření.
Oddělení dětí – Klub Pathfinder
 • Učitelé na sborech pracují s 49 tituly učebnic.
 • Výbor MSS byl informován o všech proběhlých i plánovaných akcích.
 • Plánuje se další vydání Bible pro Pathfindery III s novými přílohami.
Oddělení mládeže
 • Modlitební týden mládeže s názvem „Převezmi vedení“ (17.– 24.3.2018.)
 • Mission Camp „V moci Ducha“ – unijní kongres v Ostravě v době Velikonoc.
 • České sdružení organizuje unijní letní kongres mládeže OKROK.
 • Pokračuje aktivita „Mládež je srdcem sboru“. Je důležité se věnovat mládeži a motivovat starší (vedoucí) sboru, v jejich spolupráci s mládeží.
 • V roce 2019 se připravuje divizní kongres mládeže.
Oddělení křesťanského domova
 • Proběhl Týden KD a Národní týden manželství. Přibývá sborů, které dělají v rámci toho týdne
  také akce pro veřejnost.
 • Nová kniha „Rozvoj manželství“. V Olomouci proběhne setkání s autorem.
 • Proběhla konference žen.

ADMINISTRATIVA

Harmonogram přípravy konference
Výbor Moravskoslezského sdružení byl seznámen s harmonogramem přípravy konference MSS. Výbor MSS předložený harmonogram schválil, včetně setkání s delegáty sever / jih.

Reakce na dopis týkající se pohřbů z modliteben
Na sborech nebyly zaznamenány žádné negativní reakce a v souvislosti s rozeslaným dopisem. Přibývá pohřbů z modliteben.

Setkání vedení MSS s vedoucími dobrovolnických center ADRA
ADRA a církev dobře spolupracují. Vznikla dohoda, že pultovní displeje s korespondenčními kursy budou k dispozici v dobrovolnických centrech.

Vznik sboru – Port Znojmo
V sobotu 27. 1. 2018 byl ustanoven sbor Port Znojmo.

Vzdělávání kazatelů – L. Szabó, misiologie Friedensau
V červnu letošního roku proběhne seminář o misiologii.

Setkání starších/vedoucích sborů a ved. KD v Olomouci 25. 3. 2018
Výbor MSS byl informován o programu Setkání starších / vedoucích sborů a vedoucích KD v Olomouci. Jako hosté jsou  pozváni: Vítězslav Vurst – Podpora po prožité ztrátě; Mikuláš Pavlík – Informace z GK a z ČS unie a Pavel Kostečka – Evoluce a Stvoření.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Příprava personálních změn
Výbor MSS byl informován o aktuálním stavu kazatelů na sdružení. Plánují se personální změny v roce 2019. Aktuálně je MSS personálně stabilní.

Návrh na přijetí do nástupní praxe
Výbor MSS odsouhlasil přijetí Daniela Gomoly do nástupní praxe.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dokončované stavby
 • Rekonstrukce Brno Střední – Sál modlitebny je kromě fasády a rekonstrukce přízemí dokončen.
 • Rekonstrukce rodinného domu v Ostravě Radvanicích – Kromě barevného povrchu fasády je celková rekonstrukce dokončená.
 • V různé fázi přípravy, průběhu a dokončení je ještě přibližně 10 různých stavebních projektů. Výbor MSS informace přijal.

Informace o desátcích
Výbor MSS byl hospodářem informován o výši příjmů desátků za rok 2016 a 2017. Byla rozdána tabulka „Desátky 2016“, kterou také obdržely všechny sbory. Zároveň byla vyjádřena vděčnost za věrnost členů CASD  na Moravě a Slezsku v desátcích.  Byla také vyjádřena prosba, aby vděčnost Bohu i poděkování členům zaznělo prostřednictvím kazatelů a členů výboru sdružení na sborech.
Výbor MSS byl také seznámen s informováním sborů prostřednictvím kazatelů a starších sborů o využívání desátků a darů na našem sdružení. Výbor MSS informace přijal. 

Informace o hospodaření Stavebního fondu MSS
Výbor MSS byl seznámen se stavem stavebního fondu k 31. 12. 2017, včetně příspěvků MSS na stavební fond a výdajů ze stavebního fondu (stavby, revize pojištění). Příspěvky jsou připsány jednotlivým sborům v závislosti na sborem odvedených desátcích.  Prostřednictvím kazatelů, kteří tabulku SF obdrželi pro sbory na pastorálkách, byly také o stavu SF informovány všechny sbory MSS. Výbor MSS informace přijal. 

DALŠÍ ODDĚLENÍ

Sobotní škola
 • Byla spuštěna mobilní aplikace, kde je Jitřenka i úkoly sobotní školy.
 • Sledovanost pořadu Bible pro dnešek je velká a stále stoupá.
 • Bylo by vhodné přiřadit misijní videa pod videa Bible pro dnešek, aby je členové mohli najít.
Diakonie
 • V dubnu proběhne motivačně-vzdělávací setkání diakonů v Kroměříži na téma „Hranice pomáhání“.
Kaplanská služba
 • Pavla Žůrková kaplankou v Baťově nemocnici ve Zlíně.
Zdraví
 • V Liptovském Mikuláši proběhne jarní školení lektorů klubu zdraví.
 • Seminář pro aktivisty v oblasti zdravotní služby se přesouvá z 8. 12. na 1. 12. 2018.

Příští jednání Výboru MSS bude 3. 6. 2018

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník