V sobotu 7. dubna, během slavnostní bohoslužby, byl v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně ordinován kazatel, br. Kamil Majer. Jsme vděčni Bohu za požehnanou atmosféru i členům místních sborů za přípravu celé bohoslužby.

V odpolední části, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byl br. Kamil Majer modlitbou a vzkládáním rukou oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel vyjádřil vděčnost za kazatelské povolání, za rodinu i za své sbory.

Kamil Majer pochází z kazatelské rodiny. Nejprve působil jako kazatel v nástupní praxi ve sborech Frýdek Místek, Vojkovice a Místek. Po skončení nástupní praxe pokračoval krátce v těchto sborech také jako odpovědný kazatel. Od roku 2015 je odpovědným kazatelem sborů Brno – Olomoucká, Vyškov a skupiny Slavkov.

Bratrovi Majerovi i jeho rodině přejeme Boží vedení a zmocnění v kazatelském povolání a radost z této krásné služby.

Daniel Dobeš
tajemník MSS