Ježíš volá také TEBE. Odhodláš se? Přidáš se k nám?
DOTKNI SE NEBE v Praze a Kladně v červenci letošního roku.

Mladí lidé z iniciativy Youth for Jesus (YFJ, Mladí pro Ježíše) se rozhodli pomoct při evangelizaci i v letošním roce. Evangelizace probíhá pod názvem DOTKNI SE NEBE. Letos jde již o 10. ročník a bude probíhat v Praze a Kladně v termínu 5. až 29. července 2018.

Je to příležitost znovu prožít během prázdnin několik týdnů v atmosféře přátelství a v intenzivní službě pro Boha. Během YFJ může každý zažít osobní setkání s živým Bohem. Zkušenost, kterou vám už nikdy nikdo nevezme.

Přihlásit se můžete na http://www.yfj.cz do 30. 5. 2018

Nemůžeme čekat, až lidé přijdou za námi. Máme je vyhledat tam, kde jsou. Slovem proneseným z kazatelny práce teprve začíná. Mnoho lidí by poselství evangelia nikdy neslyšelo, kdyby jsme jim ho nepřinesli. Poslání šířit evangelium je velkou misijní chartou Kristova království. Učedníci měli všemožně usilovat o záchranu hynoucích a všem přinášet pozvání milosti.

Přidat se můžeš i TY svou účastí nebo modlitbou.
Prosím modlete se spolu s námi za evangelizaci v Praze a Kladně.
Potřebujeme to. Děkujeme.