Čemu adventisté věří a proč? Hope TV připravila nový cyklus video rozhovorů o stěžejních věroučných důrazech Církve adventistů sedmého dne. Nechte se inspirovat otázkami a odpověďmi ohledně základních adventistických témat v rámci osobního studia, při biblickém vyučování nebo při diskuzi se svými přáteli.